Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Το εργαστήριο φυσικής θεωρείται απαραίτητο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Μαζί με το μουσείο κρίνονται απαραίτητα και πρέπει να συνυπάρχουν αλληλοβοηθούμενα με σκοπό τη εκπαίδευση και την έρευνα. Ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας είναι υπεύθυνη για τις συλλογές των εκθεμάτων, τον σχεδιασμό, και στηρίζουν τις προς τα έξω δραστηριότητες του μουσείου και γενικότερα την υλοποίηση του έργου.

Εισαγωγή

Το σχολικό μουσείο αποτελεί, κέντρο καλλιέργειας και προώθησης της επιστημονικής δραστηριότητας πέρα από τη εκπαιδευτική και παιδαγωγική του λειτουργία. Μπορεί να προσφέρει γνώση και ανάλυση του παρελθόντος ως μοντέλου σύγκρισης για το σχεδιασμό του μέλλοντος.

Ο ρόλος του

Συνδέεται εξ ορισμού με όλο το εύρος της εκπαίδευσης και αποτελεί πραγματικά πρόσβαση στο πολιτισμό και τη γενική μόρφωση. Αυτό οδηγεί τους μαθητές στη συνειδητοποίηση της συμμετοχής τους στη δημιουργία πολιτισμού και στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι, κάθε επίσκεψη σε μουσείο μπορεί να είναι μια πραγματική ανακάλυψη, ένας εξαιρετικός τρόπος απόκτησης γνώσεων, πηγή έκφρασης και δημιουργίας.

Σχεδιασμός

Προβλέπεται κατά τη είσοδο να γίνεται προβολή κινηματογραφικού υλικού των όσων πρόκειται να δει κανείς και στους μουσειακούς εργαστηριακούς πάγκους θα γίνεται επίδειξη επιλεγμένων πειραμάτων, κυρίως σε σχολεία. Τέτοια είναι η αντλία κενού, το πηνίο Ruhmkorff , δακτυλίων που αναπηδούν κλπ. Στο μουσείο μας θα περιέχονται τα εποπτικά όργανα του πρώτου εργαστηριακού οδηγού του 1975. Επίσης τα πειράματα επίδειξης θα είναι από τα βιβλία του Ιωάννου  Λ. Μπουρούτη ( Οργανισμός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων Αθήναι 1977 ).

Στόχος

Κύριο μέλημα μας θα πρέπει να αποτελέσει η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αποτελούν σύγχρονη μέθοδο αυτοανακάλυψης, όπου τα παιδιά καλούνται να πραγματοποιήσουν. Είναι συνδυασμός θεωρίας και πράξης, συζήτηση και συμμετοχή, αντίληψη και δημιουργία. Ένας τρόπος  για συμπληρωματική παιδεία σε ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία η οποία θα αξιολογεί τις δράσεις του σχολείου, και το δημόσιο σχολείο θα μπορεί να αναδεικνύει τις δυνατότητες του.

[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών”]