Μουσείο Φυσικών Επιστημών

1. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας των δημοσίων σχολείων  του πρώτου εργαστηριακού οδηγού το 1975. 2. Πειράματα επίδειξης από το βιβλίο του Ιωάννου Λ. Μπουρούτη "Οργανισμός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων Αθήναι 1977"