Βιβλιοθήκη

Κώστας Καμπούρης
Το Κέντρο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (1950-1990). Η συνεισφορά του στην Πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση.
Αρχείο

Παρουσίασις εις την Ακαδημίαν Αθηνών
Υπό του πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αθηνών Ακαδημαϊκού κ.Κ. Αλεξόπουλου
Αρχείο

Ιωάννης Μπουρούτης
Πειράματα Φυσικής Βιβλίο Πρώτο Μηχανική – Θερμότητα
[1977, 1η Έκδοση] Σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής που περιλαμβάνει πειράματα στον τομέα της μηχανικής και των κινήσεων στερεών και υγρών σωμάτων καθώς και πειράματα που μελετούν την μεταβολή των σωμάτων αυτών στις αλλαγές της θερμοκρασίας.
Αρχείο

Ιωάννης Μπουρούτης
Πειράματα Φυσικής Βιβλίο Δεύτερο Οπτική – Ηλεκτρισμός
[1977, 1η Έκδοση] Σχολικό εγχειρίδιο Φυσικής που περιλαμβάνει πειράματα οπτικής, ηλεκτρισμού και μαγνητισμού.
Αρχείο

Κατάλογος Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας
Ιωάννου Μπουρούτη, Σιδέρη Μητσιάδη
Αρχείο