Σύλλογος καθηγητών 2016-17

Διευθυντής: Μόρφος Χρήστος

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1 Κουλακιώτης Χρήστος Μαθηματικός
2 Σωτηριάδης Σπυρίδων Μαθηματικός
3 Καραμπέκος Γιώργος Χημικός
4 Τασίκα Μαρία Φιλόλογος
5 Ζάχου Αγγελική Φιλόλογος
6 Μπαταβάνη Ευθαλία Φιλόλογος
7 Παπαδημητρίου Αθανάσιος Φιλόλογος
8 Παπαμαργαρίτη Πριγκίτα-Μαρία Αγγλικής Φιλολογίας
9 Αναγνωστοπούλου Ευαγγελή Θεολόγος
10 Μπακάλη Ευανθία Θεολόγος
11 Καραμπέκος Ευάγγελος Γυμναστής
12 Νταφοπούλου Σταυρούλα Μουσικός
13 Κάσσος Λεωνίδας Φυσικός
14 Πλατώνης Ανδρέας Τεχνολόγος
15 Χαντζής Γεώργιος Οικονομολόγος
16 Χριστοδούλου Ευθυμία Γαλλικών
17 Χαλιμούρδας Κωνσταντίνος Πληροφορικός
18 Σφακιανάκη Ελένη Γερμανικών
19 Συριανίδης Ευαστράτιος Φυσικός Ειδικής Αγωγής
20 Φλώρου Χριστίνα Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής