Σύλλογος καθηγητών 2017-18

Διευθυντής: Μόρφος Χρήστος

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1 Κουλακιώτης Χρήστος Μαθηματικός
2 Σωτηριάδης Σπυρίδων Μαθηματικός
3 Καραμπέκος Γιώργος Χημικός
4 Τασίκα Μαρία Φιλόλογος
5 Ζάχου Αγγελική Φιλόλογος
6 Μπαταβάνη Ευθαλία Φιλόλογος
7 Παπαδημητρίου Αθανάσιος Φιλόλογος
8 Παπαμαργαρίτη Πριγκίτα-Μαρία Αγγλικής Φιλολογίας
9 Αναγνωστοπούλου Ευαγγελή Θεολόγος
10 Καραμπέκος Ευάγγελος Γυμναστής
11 Οικονόμου Ανδρομάχη Μουσικός
12 Βαγενάς Αθανάσιος Φυσικός
13 Πλατώνης Ανδρέας Τεχνολόγος
14 Αντωνόπουλος Αλέξανδρος Οικονομολόγος
15 Χριστοδούλου Ευθυμία Γαλλικών
16 Χαλιμούρδας Κωνσταντίνος Πληροφορικός
17 Σφακιανάκη Ελένη Γερμανικών