Οδηγίες για την αίτηση εγγραφής σε ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

Οι γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ενήλικοι/κες
μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή
να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το
σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής ? Δήλωση
Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ., μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα
στοιχεία, από τις 14 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 έως τις 31 Μαΐου 2018 και ώρα
14:00. Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί
taxis.
? Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών ή ενήλικων προστατευόμενων
μελών που δε διαθέτουν κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί
taxis του κηδεμόνα που έχει καταχωρηθεί και στο ΠΣ myschool της
σχολικής μονάδας, ή του κατά το νόμο υπευθύνου αντίστοιχα. Στην
περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για
την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.
? Στην περίπτωση ενήλικων μαθητών/τριών χρησιμοποιούνται οι
προσωπικοί τους κωδικοί taxis. (Σε αυτή την περίπτωση οι ενήλικοι/ες
μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί ως κηδεμόνες στο ΠΣ
myschool της σχολικής μονάδας).
? Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες κηδεμόνες ή
ενήλικοι/ες μαθητές/τριες δε διαθέτουν κωδικούς taxis, οφείλουν να
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους
αποκτήσουν έγκαιρα.

Αναλυτικά οι οδηγίες