ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus+ KA2 «Dynamic Citizens of Europe» το Γυμνάσιο ? Λ.Τ.Μαγούλας πραγματοποίησε δράση  για την Κλιματική Αλλαγή. Στόχος της δράσης ήταν να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθήτριες και οι μαθητές του σχολείου για ένα φαινόμενο που επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, να υιοθετήσουν καλές πρακτικές στην καθημερινότητα τους και να αναλάβουν ενεργές πρωτοβουλίες. Η δράση υλοποιήθηκε από τα μέλη της Λέσχης Ενεργών Πολιτών,  που έχει δημιουργηθεί στο σχολείο από τις μαθήτριες και τους μαθητές  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος, προκειμένου να προωθήσει την ιδιότητα της ενεργού πολιτειότητας.

Τα μέλη της Λέσχης, σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, αναζήτησαν πολλαπλές πηγές και προετοίμασαν για τους συμμαθητές τους μια παρουσίαση για την έννοια της Κλιματικής Αλλαγής, τις αιτίες και τις συνέπειες της, εστιάζοντας και στην περιοχή της Μαγούλας όπου διερεύνησαν τα «ίχνη» της. Ακολούθησε συζήτηση στη διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν οι απορίες και οι ανησυχίες των μαθητών και διαπιστώθηκε η ανάγκη να αναλάβουν δράση.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη δράση (pdf file)