Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής των προσφορών για 3μερη εκδρομή στην Αθήνα ( 13/12/2019 έως 15/12/2019

Πράξη 14η : «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής των προσφορών για 3μερη εκδρομή στην Αθήνα ( 13/12/2019 έως 15/12/2019)»

 

Σήμερα, Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.30 μ.μ. συγκροτήθηκε στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου,  ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή κ. Μόρφου Χρήστου, επιτροπή αξιολόγησης των τεσσάρων (4) κλειστών  προσφορών που υπέβαλαν τα  προσκομίσαντα τα σύννομα δικαιολογητικά ταξιδιωτικά γραφεία: 1) Γραφείο Γενικού  Τουρισμού «Connection» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 2) Γραφείο Γενικού  Τουρισμού «Hypertours», με έδρα τα Τρίκαλα και παράρτημα την Καλαμπάκα, 3) Γραφείο Γενικού Τουρισμού «Efthimiou travel» με έδρα την Καρδίτσα  και 4) Γραφείο Γενικού  Τουρισμού  «Tyrogiannis Tours» με έδρα την Καρδίτσα . Η επιτροπή , αποτελούμενη από τους 1) Μόρφο Χρήστο ως πρόεδρο, 2) Αγορόπουλο Κωνσταντίνο κλ. ΠΕ11 ως αρχηγό-συνοδό της εκδρομής 3) Μπαταβάνη Ευθαλία κλ.ΠΕ02 ως συνοδό της εκδρομής 4) Παπακώστα Γεώργιο ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Κηδεμόνων του Ημερησίου Γυμνασίου Μαγούλας με Λυκειακές Τάξεις και 5) Μούντζια Κωνσταντίνο ως εκπρόσωπο του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη α)  την υπ.αρ. Υ. Α. 33120/ΓΔ4 αρθρ.4 &11 , β) την υπ.αρ. 274/20/11/2019 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του Σχολείου για πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης  στην Αθήνα , γ) την υπ.αρ. 18/18-11-2019 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου-Λ.Τ. Μαγούλας και 4) τις λοιπές κείμενες διατάξεις αλλά και το γενικό συμφέρον των μαθητών προχώρησε στην εκ του νόμου οριζόμενη διαδικασία ανοίγματος των υποβαλλομένων προσφορών αποφασίζοντας ομοφώνως να αποδεχθεί την προσφορά του Ταξιδιωτικού Γραφείου «Tyrogiannis Tours» και συγκεκριμένα την επιλογή του ξενοδοχείου «Hotel Stanley4*???.τιμή κατ?άτομο με πρωινό  84,50 Ευρώ»,  καθώς : 1)  Εξυπηρετεί κατ? αρτιότατο τρόπο τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προγράμματος εκπαιδευτικής επίσκεψης, όπως περιγράφονται στο υπ.αρ. 274/20-11-2019 έγγραφο του σχολείου «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»,  το οποίο είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καρδίτσας , καθώς  1) όλες οι μετακινήσεις των μαθητών περιστρέφονται γύρω από το κέντρο των Αθηνών και εντός των χωροταξικών ορίου του ομώνυμου Δήμου (Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο , Μουσείο Mοντέρνας Τέχνης , Μουσείο Ψευδαισθήσεων, Μουσείο Εθνικής Ιστορίας, Ιστορικό Κτήριο Παλαιάς Βουλής) 2) Είναι η οικονομικά πιο συμφέρουσα λύση σε σχέση με τις ομοειδείς υπόλοιπες προσφορές των άλλων  Ταξιδιωτικών Γραφείων   που συμμετείχαν στο διαγωνισμό .

Για το λόγο αυτό συντάσσεται η Παρούσα Πράξη και υπογράφεται .

 

Ο Διευθυντής Τα μέλη
Αγορόπουλος Κωνσταντίνος
Μπαταβάνη Ευθαλία
Μόρφος Χρήστος Παπακώστας Γεώργιος
Μούντζιας Κωνσταντίνος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ