Στοιχεία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Για την καλύτερη οργάνωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρακαλούνται οι μαθητές του σχολείου να συμπληρώσουν άμεσα την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:

https://docs.google.com/forms/d/1cROACi6Shn08s6Vhei3S8B3EA_tepzvKKFLMiYT1H5g/edit