Εγγραφή Μαθητών στο Σχολικό Δίκτυο

Αγαπητοί γονείς,

Όπως γνωρίζετε βρίσκεται σε εξέλιξη η εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας αυτής, σας παρακαλούμε να εγγράψετε τα παιδιά σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στο υλικό των εκπαιδευτικών καθώς και εύκολη διάδραση μ? αυτό. Η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι και 6/4/2020.

Ακολουθούν δύο σύνδεσμοι με αρχεία με αναλυτικές οδηγίες της διαδικασίας εγγραφής.

Ευχαριστούμε,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ? ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ  ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

 

https://drive.google.com/open?id=1obpuw56Mv_UnQUg6cv0LL5yo25o40n6i

 

https://drive.google.com/open?id=12ALTYq8tz_dgif9FOMlIefqAZFEUbTc-