Επείγον- Αλλαγές στις Ηλεκτρονικές Τάξεις των Εκπαιδευτικών

Έχει αλλάξει ο σύνδεσμος (link) της ηλεκτρονικής τάξης  μερικών εκπαιδευτικών και αφορά στην προσθήκη του ψηφίου «2» μετά την λέξη «secondary» στον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής τάξης του κάθε εκπαιδευτικού.

Παράδειγμα: Για τον εκπαιδευτικό με όνομα χρήστη (username) ?tadgiann?, ο υφιστάμενος σύνδεσμος https://minedu-secondary.webex.com/meet/tadgiann θα αλλάξει σε https://minedu-secondary2.webex.com/meet/tadgiann

 

Παρακαλούμε αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο παλιό link προσθέστε το ψηφίο 2 σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.