Εκπ. Δράσεις – Προγράμματα

Το Γυμνάσιο-ΛΤ Μαγούλας διοργάνωσε κατά τα σχολικά έτη 2000-2017 ποικίλες δραστηριότητες στο πλαίσιο εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προγραμμάτων. Σε αυτές συμμετείχαν η πλειοψηφία των μαθητών του Σχολείου, τα οποία συνεργάστηκαν με συνέπεια και προθυμία με τους ανά έτος Διδάσκοντες-Συντονιστές των Δραστηριοτήτων και με τη Διεύθυνση του Σχολείου, αποσπώντας τα εύσημα της τοπικής κοινωνίας, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Καρδίτσας. Ακολουθεί  κατωτέρω πίνακας συνοπτικός των δραστηριοτήτων ανά χρόνο και πρόγραμμα. 

α/α Πρόγραμμα Ονομασία Σχολικό έτος
1 Αγωγής και Σταδιοδρομίας Γνωριμία των μαθητών με εργαζομένους σε επιχειρήσεις : επαγγελματικές μονογραφίες. 2001-2002
2 Αγωγής Υγείας Διατροφή και διατροφικές συνήθειες : Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. 2001-2002
3 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλλωπιστικά φυτά στα χωριά μας και η σχέση τους με το περιβάλλον και την ψυχή των μαθητών μας. 2001-2002
4 Αγωγής και Σταδιοδρομίας Χαρτογράφηση σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 2002-2003
5 Αγωγής Υγείας Κυκλοφοριακή Αγωγή-ατυχήματα. 2002-2003
6 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμπελος : Η θέση της στον χώρο και στην κοινωνία. 2003-2004
7 Αγωγής και Σταδιοδρομίας Η γυναίκα και η αγορά εργασίας . 2003-2004
8 Αγωγής και Σταδιοδρομίας Ίππος-άλογο: συνοδοιπόρος του ανθρώπου από την αρχή της ιστορίας του- επαγγελματικό εργαλείο. 2004-2005
9 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Η μόλυνση του περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 2004-2005
10 Πολιτισμικό Θεατρικό εργαστήρι- Σύγχρονο Θέατρο. 2006-2007
11 Αγωγής Υγείας Καταναλωτικά πρότυπα. 2006-2007
12 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δάσος-δασικές πυργαγιές. 2007-2008
13 Πολιτισμικό Το ορεινό δάσος των Μετεώρων . 2007-2008
14 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ελαίας εγκώμιον-Ελλάδος γεύσις». 2007-2008
15 Αγωγής και Σταδιοδρομίας Εικαστικά επαγγέλματα. 2007-2008
16 Αγωγής και Σταδιοδρομίας Τουριστικά επαγγέλματα. 2007-2008
17 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το οικοσύστημα του αγροτόπου. 2010-2011
18 Αγωγής και Σταδιοδρομίας Απασχόληση στις σύγχρονες βιολογικές καλλιέργειες . 2011-2012
19 Αγωγής και Σταδιοδρομίας Επαγγέλματα που χάνονται-επαγγέλματα που αναπτύσσονται. 2013-2014
20 Αγωγής και Σταδιοδρομίας Η λίμνη Πλαστήρα , τα φυσικά χαρακτηριστικά της και τα επαγγέλματα που σχετίζονται στην σκιά της 2015-2016
21 Περιβαλλοντικής Αγωγής Υπαίθρια διαβίωση των κτηνοτρόφων της περιοχής μας και η σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον . 2015-2016
22 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ατυχήματα στο σχολείο ?Πρώτες βοήθειες. 2015-2016
23 Αγωγής Υγείας Ανάπτυξη ανθρώπων και όχι σκουπιδο-προϊόντων. 2015-2016
24 Πολιτισμικό Στα ίχνη του αρχαίου θεάτρου. 2016-2017