Εισαγωγή

Το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου (με Λυκειακές Τάξεις) ανεγέρθηκε (1964) αρχικά για να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες της περιοχής ως Τριτάξιο Γυμνάσιο σύμφωνα με τον εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Παπανδρέου – Παπανούτσου, μετεξελίχτηκε ύστερα από μία τριετία σε εξατάξιο, κατά τις απαιτήσεις του τότε καθεστώτος, ενώ από το 1976 διαιρέθηκε σε δύο αυτόνομες μονάδες: αφενός μεν του γυμνασίου, η οποία διατηρείται ως ανεξάρτητη σχολική μονάδα μέχρι και σήμερα, αφετέρου δε του Λυκείου, του οποίου η αυτόνομη λειτουργία διατηρήθηκε μέχρι το 1992, έτος κατά το οποίο υποβιβάστηκε σε Λυκειακές τάξεις. Το 2012 καταργήθηκαν οι Λυκειακές τάξεις, όμως λίγα χρόνια αργότερα χάρη στις οργανωμένες και καλά συντονισμένες προσπάθειες των τοπικών αρχών και της Διεύθυνσης του Σχολείου, αλλά και στην πρόθυμη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής και τη συμπαράσταση του Συλλόγου Διδασκόντων, επανάρχισε η λειτουργία ολιγάριθμων Λυκειακών τάξεων, προσφέροντας ένα εχέγγυο ποιoτικής γνώσεως για τους μαθητές της Μαγούλας και των όμορων χωριών με τις αξιοσημείωτες-τηρουμένων των αναλογιών-επιτυχίες τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, ατενίζοντας έτσι με αισιοδοξία το μέλλον, όπως αποδεικνύεται άλλωστε από την συνεχή αύξηση του αριθμού των μαθητών που φοιτούν τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στις Λυκειακές Τάξεις.

Το  Γυμνάσιο – Λ.Τ. Μαγούλας  είναι ένα από τα τέσσερα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Μουζακίου στον οποίο ανήκει. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018-19 το διδακτικό προσωπικό του σχολείου απαρτίζεται από 22 καθηγήτριες και καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, ορισμένοι από τους οποίους κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, γνωρίζουν άρτια τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα και έχουν πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ επιπέδου Α και Β. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για υλοποίηση δράσεων και δραστηριοποιούνται στον τομέα των σχολικών προγραμμάτων. Προγράμματα Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Ευρωπαϊκά δίνουν τη δυνατότητα σε πολλούς μαθητές να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και επιστημονικού χαρακτήρα στοχεύοντας στην τόνωση του ενδιαφέροντος τους για ενεργή συμμετοχή στη γνώση,  ενώ παράλληλα προάγουν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και καλλιεργούν την κριτική σκέψη και αυτονομία των μαθητών.

Στο σχολείο φοιτούν 86 μαθήτριες/ μαθητές, οι οποίοι είναι κατανεμημένοι σε 6 τμήματα και διδάσκονται όλα τα μαθήματα Ημερησίου Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου σύμφωνα με το επίσημο εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Λειτουργούν τμήματα ένταξης στα μαθήματα της γλώσσας, των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η Αγγλική Γλώσσα διδάσκεται στο σύνολο των μαθητών ενώ το επίπεδό τους μπορεί να θεωρηθεί αρκετά καλό έως και άριστο σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι μαθητές κατοικούν στα γύρω χωριά και προέρχονται από οικογένειες μεσαίας τάξης, που υποστηρίζονται κυρίως από τη γεωργία, αφού η περιοχή της Μαγούλας είναι κατεξοχήν αγροτική. Το σχολείο εργάζεται σκληρά ώστε οι μαθητές του να επιτύχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις με προοπτική να επιστρέψουν για να συντελέσουν στην πρόοδο της τοπικής κοινωνίας και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στην κάλυψη των αναγκών της.

Το σχολείο διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ΤΠΕ, εργαστήριο φυσικών επιστημών, βιβλιοθήκη, μουσείο φυσικών επιστημών,  ένα κλειστό γυμναστήριο και μια αίθουσα εκδηλώσεων.